Kampania informacyjno- promocyjna GdG                                                  21-25 XI

Zgłaszanie propozycji zadań do realizacji w ramach GdG                                 28 XI - 9XII

Weryfikacja zgłoszonych projektów                                                          12-15 XII

Podanie do publicznej wiadomości listy projektów poddanych pod głosowanie               16 XII  

                                                                               

Głosowanie                                                                                  19-21 XII

Podanie do publicznej wiadomości wyników głosowania                                         5 I

Podanie do publicznej wiadomości listy wygranych projektów  przeznaczonych do realizacji     5 I 

                                                              

Realizacja projektów -  od dnia ogłoszenia  do zakończenia danego r.szk., w którym odbyło się głosowanie

Regulamin>> tutaj

Formularz zgłoszeniowy >> tutaj